9 - Asp de formdan alinan verilerin veritabanina yazilmasi.

Asp de formdan alinan verilerin veritabanina yazilmasi.
Öncelikle aşağıdaki gibi bir form oluşturup "form.asp" adıyla kaydedelim...

<form method="Post" action="form_islem.asp">
<table>
<tr>
<td>E-mail: </td>
<td><input type="text" name="email"></td>
</tr>
<tr>
<td>Adınız : </td>
<td><input type="text" name="adiniz"></td>
</tr>
<tr>
<td>Soyadınız : </td>
<td><input type="text" name="soyadiniz"></td>
</tr>
<tr>
<td>Düşünceleriniz : </td>
</tr>
<tr><td><textarea cols="50" name="dusunceler" ></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Gönder"></td>
</tr>
</table>
</form>


Şimdide bu formdaki verileri alıp veritabanına yazacak sayfayı hazırlayalım. Sayfayı "form_islem.asp" adıyla kaydedin.

<%
'db ye bağlanalım
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("vt.mdb"))
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
verirs = "Select * from form"
rs.Open verirs,conn,1,3

'formdan verileri alıp yeni bir kayır oluşturalım.
rs.AddNew
rs("email") = Request.Form("email")
rs("adiniz") = Request.Form("adiniz")
rs("soyadiniz") = Request.Form("soyadiniz")
rs("dusunceler") = Request.Form("dusunceler")
rs.Update

'bağlantıları kapatalım.
rs.Close
rs = Nothing
conn.Close
conn = Nothing
%>

Bu işlemleri veritabanınızın hazır olduğunu ve bu alanları içerdiğini varsayarak örnekledim. Alanları kendi veritabanınıza göre uyarlayınız.

 

 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=