1 - Sitenizdeki aktif Kullanıcılar

Sitenizdeki aktif Kullanıcılar
<Object Runat="Server" Scope="application" ID="dOnlineUsers" ProgID="Scripting.Dictionary"></Object><SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>

sub Application_OnStart

    application("ServerStart") = now

end sub

function Decrypt(sText)

    Decrypt = sText

end function   function adZero(sText)

    if isNull(sText) then exit function

    adZero = string(5 - len(sText), "0") & sText

end functionSub Session_OnStart

    Session.TimeOut = 5

    sAktifUsrList = application("AktifUsrList")

   

    sNewUserName = Decrypt(request.cookies("isim")+ request.cookies("soyisim"))

   

    if sNewUserName = "" then sNewUserName = "Ziyaretci-" & AdZero(CInt(application("Ziyaretci")))

   

    sLastActionTime = Time

   

    sUserInfo = sNewUserName & "<|>" & sLastActionTime & "<|>" & sLastPageViewed

    dOnlineUsers.Add Session.SessionID, sUserInfo

   

    application.lock

    application("AktifUsr") = application("AktifUsr") + 1

    application("Ziyaretci") = application("Ziyaretci") + 1

   

    if application("TodaysDate") <> Date() then

        application("PageViewsToday") = 0

        application("ZiyaretciToday") = 0

    end if

    application("ZiyaretciToday") = application("ZiyaretciToday") + 1

    application("TodaysDate") = Date()

    application.unlock

    


End SubSub Session_OnEnd    on error resume next

    dOnlineUsers.Remove Session.SessionID

  

    application.lock

    application("AktifUsr") = application("AktifUsr") - 1

    application.unlockEnd Sub

</SCRIPT>

 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=