12 - Girilmesini istemediginiz sayfalari sifreleyin

Girilmesini istemediginiz sayfalari sifreleyin

' Bu sayfayı guvenlik.asp olarak kaydet

<% Response.Buffer = True %>
<%
'Sifre = Burada bulunan admin yazısı yerine kendi şifrenizi yazınız.
sifre = "8282"
if Session("sifreniz") <> sifre then
if Request.Form("sifrem") <> sifre then
 Call giris
Else
 Session("sifreniz") = sifre
End if
End if
Sub giris
gelen_sayfa = "http://"&Request.ServerVariables ("HTTP_HOST")&Request.ServerVariables("URL")
%>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%"><form method="POST" action="<% = gelen_sayfa %>">
      <p align="center"><i><b><font color="#FF6600" size="1">( Güvenlik Girişi
      )</font></b></i></td>
  </tr>
    <tr>
    <td width="100%">
      <p align="center"><i><b><font color="#6F778C"><font size="1"></font></font></b></i></td>
    </tr>
  <tr>
    <td width="100%">
      <p align="center"><i><font color="#FF6600">Sifre : <input type="password" name="sifrem" size="20" style="font-family: Verdana; font-size: 10px; color: #A7ACBA; border: 1 solid #C2C6CF" value="123456"></font></i></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%">
      <p align="center"><input type="submit" value="Giriş" name="B1" style="font-family: Verdana; font-size: 10px"><p align="center">
      <i><b><font color="#FF6600">
      <a href="http://www.fatihdursun65.tr.gg" style="text-decoration: none"> FATİH
       &nbsp; DURSUN</a></font></b></i></td>
  </tr>
</table>
<%
Response.End
End Sub
%>

 

 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=