13 - Mail yollama

Mail yollama<%
'dosya isimi..gonder_email.asp **
'Farkli formlar dan gelen bilgilerin farkli email adresine  
'gelmesini sagliyor. formdan gelen formtercihi degerine göre  
'ilgili Case içine girer . Case leri ve email tercihlerini  
'çogaltmak mümkün

dim FormTercihi, strTo, strSubject, strBody

'formdan gelen deger alinir
FormTercihi=Request("HangiForm" )

Select Case FormTercihi 
'alinan deger select içine alinir.

Case 1

'formdan gelen bilgiler alinir
  adi="ADI SOYADI.." &Request.Form("ADI" )+"," & Request.Form("SOYADI" )+"," & vbCrLf
  adi=adi&"ADRES......." &Request.Form("ADRES" )+"," & vbCrLf&"ILCE/IL....." &Request.Form("IL" )+"," & vbCrLf
  adi=adi&"E-MAIL......" &Request.Form("EMAIL" )& vbCrLf& vbCrLf& vbCrLf

kimden=Request.Form("ADI" )+" " +Request.Form("SOYADI" )

'asagidaki kisim olmasada olur biz resmi bir kurum oldugumuz için mail olayini dilekçe boyutuna çevirdik.

  dilekce="Yukarida Bilgilerini Yazdigim Parsele Ait " & vbCrLf
  dilekce=dilekce&"IMAR DURUMU Belgesinin Tarafima Gönderilmesini " & vbCrLf
  dilekce=dilekce&" Saygilarimla Arz Ederim." & vbCrLf& vbCrLf
  dilekce=dilekce& kimden

  adi=adi&dilekce

'kisi formu gönderdikten sonra asagidaki mesaji okur

     bilgilendirme=" Adresimize Gönderdiginiz Bilgilere Göre" & vbCrLf
     bilgilendirme=bilgilendirme+"Verdiginiz " &EMAIL&" Adresine Imar Durumu Belgesi En Kisa Zamanda Gönderilecektir. "
     
'bu Case 1 deki formun konusudur  
  strSubject = "IMAR DURUMU ISTEGI"
  email=Request.Form("EMAIL" )


Case 2

adi="ADI SOYADI.." &Request.Form("ADI" )+"," & Request.Form("SOYADI" )+"," & vbCrLf
  adi=adi&"ISTEK/ÖNERI;......." &vbCrLf&Request.Form("ADRES" )+"," & vbCrLf
  adi=adi&"E-MAIL......" &Request.Form("EMAIL" )& vbCrLf& vbCrLf& vbCrLf

  kimden=Request.Form("ADI" )+" " +Request.Form("SOYADI" )

  dilekce=dilekce& kimden

  adi=adi&dilekce

bilgilendirme=" Öneri ve İsteklerinizi Bizimle Paylaştığınız İçin Teşekkür Ederiz." & vbCrLf
          


strSubject = "ONERI/ISTEK"

  email=Request.Form("EMAIL" )

End Select
%>
<%

strTo = "MAIL ADRES1-1"  
'adresi degistir....


strBody = adi
strBody = strBody & vbCrLf & vbCrLf

If Len(request("email" ))<5 or InStr(request("email" ),"@" )=0  Then
      %>
     <a href="asp-animation/email.asp">
          Lütfen E-MAIL Adres Bilgilerini Dogru Olarak Giriniz<br>
     </a>
     <%
Else

'Persits.mail ile baglanti saglanir.
     Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender" )

'site adini degistir.
     Mail.Host="yildirim-bld.gov.tr"

'bunlari degistirmeyin
     Mail.From = email
     Mail.FromName = kimden
     
Response.Write "from name"

     'asagida bir Select Case daha kullanilmistir. her formun konusuna göre mailin gidecegi adreslerdir.
          Select Case FormTercihi
          Case 1
          Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-1"
          Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-2"
          
          Case 2
       Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-1"
       Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-3"  

End Select

'bunlarida degistirmeyin

     Mail.Subject = strSubject
     Mail.Body = strBody
     Mail.SEnd
     
Response.Write bilgilendirme

 

End If

%>

<% 
Function IsValidEmail(strEmail)
   Dim bIsValid
   bIsValid = True

        If Len(strEmail) < 5 Then
     bIsValid = False
     
              Else
         If InStr(1, strEmail, " " ) <> 0 Then
                          bIsValid = False
          
                            Else
          If InStr(1, strEmail, "@" , 1) < 2 Then
                bIsValid = False

Else

If InStrRev(strEmail, "." ) < InStr(1, strEmail, "@" , 1) + 2 Then
    bIsValid = False
                      End If
            End If
         End If
End If

           IsValidEmail = bIsValid
End Function

'<-- bitti -->

%>

 

fatihdursun
www.fatihdursun65.tr.gg

 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=